Regnvand

Regnvand

Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, er blevet et vigtigt redskab til at bevare vores rene grundvand. Hvis regnvandet kan afledes lokalt uden at bliver ført sammen med spildevandet, vil det have en gavnelig effekt på miljøet. Derfor er det blevet lovpligtigt for ejendomsejere at aflede deres regnvand lokalt.

Der er rigtig mange løsninger til hvordan man kan aflede sit regnvand, det er muligt at lave smukke bede hvor regnen kan opholde sig og sive ned, man kan lave løsninger hvor regnvandet opsamles og bruges til toilet og vaskemaskine, man kan lave faskiner i jorden og meget mere.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde den bedste og billigste løsning til din grund, samtidig med at vi kan bidrage med viden og vejledning omkring lovgivningen på området.

Specifikt kan vi hjælpe med:

Opsamling og anvendelse
Faskiner
Filtre til rensning
Nedsivningsbrønde
Regnbede
Render og grøfter