Kloak og spildevand

Kloak og spildevand

Korrekt afledning af spildevand er afgørende for vores miljø – og der er mange måder at gøre det på. Men der er væsentlig forskel på, om du er tilsluttet offentlig kloak eller ej, så vi har lavet et lille overblik til dig her:

Du er ikke tilsluttet offentlig kloak

Septiktank:
Den mest normale løsning når man ikke er tilsluttet offentlig kloak, er en septiktank, også kaldet en bundfældningstank, hvor “affaldet” fra vores toilet og afløb falder til bunds. Der er mange gode septiktanke på markedet og vi kan hjælpe med at finde den rigtige til dine behov.

Alternativ spildevandsafledning:
Hvis du derimod gerne vil have en alternative spildvandsafledning, kan du overveje pile-rensningsanlæg, nedsivningsanlæg og mini-rensningsanlæg. Disse alternativer vil ofte være betinget af forholdene, bl.a. kræver et pile-rensningsanlæg et stort areal, imens nedsivning kræver sandholdig jord.

Du er tilsluttet offentlig kloak

Vedligeholdes af kloak:
Som ejendomsejer, er du ved lov forpligtet til at vedligeholde dine rør hvis du er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Hvis din kloak er utæt siver giftstoffer fra spildevandet ned i vores grundvand, hvilket er en stor belastning for miljøet.

Ny anlæg af kloak:
Vi er eksperter i at vedligeholde kloaksystemer og holde dem tætte og velfungerende så længe det er forsvareligt. Men det danske kloaksystem er slidt og det kan i nogen tilfælde kun løses ved at ny anlægge ejendommens kloakker. Vi kan håndtere anlæg af små, som store kloaksystemer, og kan derfor vejlede og hjælpe dig med at navigere imellem de forskellige løsninger, samt lovgivningen på området.

Lokal afledning af regnvand:
Det er blevet mere og mere afgørende for vores grundvand at holde det forurenede spildevand adskilt fra det rene regnvand. Derfor er det ved lov blevet gjort til ejendomsejernes ansvar at aflede regnvand lokalt. Det kan gøres ved anlæg af faskiner, nedsivningsbrøde, regnbede og meget mere. Det er et komplekst område og vi vil meget gerne være behjælpelige med at guide dig imod den rigtige løsning til din grund.

Ring til os og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig med dit spildevand.

Specifik kan vi hjælpe med:

Ny anlæg af kloak
Lokal afledning af regnvand (klikbart)
Septiktanke
Mini-rensningsanlæg
Pile-rensningsanlæg
Nedsivning