Fundament

Fundament

Grundlaget for et godt hus er et godt fundament og netop derfor har vi specialiseret os i at lave totale fundamentløsninger inkl. anlæg af kloak.

Vores geolog kommer ud og analyserer de geotekniske forhold, såsom jordens bæreevne, og på baggrund af den geotekniske rapport, kan vi efterfølgende udarbejde en plan for jeres fundament. Vi laver forskellige typer af fundament, men ofte er det rende og linje fundamenter som anbefales. Dog er borede fundamenter også ofte den rigtig løsning.

Vi er specialister i at udnytte arealet under huset i form af en beboelig kælder, hvis I skulle have behov for ekstra plads. Når vi samtidig laver kloakarbejdet, kan vi garantere at jeres kælder ikke vil blive oversvømmet ved skybrud.

Specifikt kan vi hjælpe med:

Geotekniske rapport
Borede fundamenter
Rende og linjer fundamenter
Beboelig kælder